Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017
PDF Εκτύπωση E-mail

Έλεγχος των μεγάλων ταινιών μεταφοράς
Κατά μήκος των περισσότερων μακριών ταινιών μεταφοράς , υπάρχουν διάφοροι διακόπτες pull-cord που συνδέονται με ένα pull-wire, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους να σταματήσουν την ταινία σε οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη ταινία . Προκειμένου να μειωθεί ο δαπανηρός χρόνος διακοπής της λειτουργίας της ταινίας , είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη φύση τη θέση και του προβλήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα . Η παραδοσιακή παράλληλη καλωδίωση (ή αλλιώς τοπολογία αστέρα ) είναι μια δύσκολη και δαπανηρή λύση για αυτό , δεδομένου ότι ένας μεταφορέας 3-5 χλμ μπορεί να έχει περισσότερους από 100 διακόπτες . Με το Dupline ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί , μια απλή , ευέλικτη και οικονομικώς αποδοτική λύση . Ένα ενιαίο 2 σύρματο καλώδιο Dupline περνιέται κατά μήκος του μεταφορέα . Στην ουσία , αυτό το καλώδιο χρησιμοποιείται ως pull-wire. Σε κάθε θέση διακοπτών pull-cord συνδέεται μια μικρή μονάδα Dupline μιας εισόδου με το 2 σύρματο καλώδιο .
Η είσοδος συνδέεται με μια από τις επαφές στο διακόπτη , έτσι ώστε η ορισμένη διεύθυνση Dupline να ενεργοποιείται όποτε χρησιμοποιείται αυτός ο διακόπτης . Η είσοδος τροφοδοτείται από το δίκτυο Dupline και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία τοπική παροχή ρεύματος . Εάν η ταινία πρέπει να επεκταθεί , είναι εύκολο να εγκατασταθούν οι πρόσθετες μονάδες εισόδου . Οι έξοδοι των ρελέ του Dupline μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν φώτα ως ενδείξεις σφαλμάτων κατά μήκος του μεταφορέα . Από ένα κεντρικό σημείο μπορεί να επιτηρηθεί και να ελεγχθεί , η κατάσταση κάθε σήματος μέσω ενός text-display ή ενός panel από LED και Buttons, επιτρέποντας έτσι την άμεση και ακριβοθώρητη παρέμβαση . Τα σήματα μπορούν ωστόσο να επιτηρηθούν και να ελεγχθούν από οποιοδήποτε PLC ή PC.

a23